Zhotovitel

Realizátorem celého projektu je společnost PROSTAVBY, a.s., která oslaví v tomto roce své 10. narozeniny. Za tuto dekádu má za sebou řadu realizací pozemních staveb nejrůznějších typů od obytných domů, sportovních staveb, obecních nemovitostí až po renovace. Developerský projekt rodinných domů v Otnicích je nejenom dosavadním vyvrcholením zkušeností firmy, ale také srdeční záležitostí, jelikož přímo v Otnicích firma sídlí a odtud řídí veškeré své aktivity.

DibiRow Object
(
  [id_icard] => 14
  [id_parent_icard] => 8
  [title] => Zhotovitel
  [logo_file] => 
  [company] => 
  [street_address] => 
  [street_nr] => 
  [city] => 
  [zip] => 
  [region] => 
  [state] => 
  [phone_work] => 
  [phone_cell] => 
  [phone_prefered] => 
  [email_prefered] => 
  [short_description] => 
  [long_description] => 
  [slogan] => 
  [rank] => 
  [created] => 1452363016
  [expire] => 
  [status] => 1
  [language] => 
  [gps_lat] => 
  [gps_lng] => 
  [template] => bs3.rdotnice/_layout_default
  [template_variant] => 
  [id_icard_variant] => 0
  [card_link] => zhotovitel
  [is_public] => 1
  [meta_title] => Zhotovitel - rdotnice
  [meta_description] => 
  [meta_keywords] => 
  [meta_code] => 
  [position] => 8
  [id_icard_type] => 1
  [root_id_icard] => 7
  [redirect_link] => 
  [tags] => 
  [file_preview] => 
  [icard_price] => 0
  [icard_price_interval] => 0
  [icard_payment_start] => 0
  [icard_expire_date] => 0
  [template_included] => 
  [author_id] => 1
  [editor_id] => 1
  [price] => 0
  [price_common] => 
  [price_taxed] => 0
  [price_tax_percent] => 0
  [price_eur] => 
  [price_eur_taxed] => 
  [evidence_number] => 
  [card_params_type] => 
  [card_params] => 
  [fb_posted] => 
  [password] => 
  [action_start] => 0
  [action_end] => 0
  [is_responsive] => 
  [external_id] => 
  [external_source] => 
  [preferred_listing_duedate] => 0
  [items_in_stock] => 0
  [delivery_date] => 
  [weight] => 0
  [card_lang] => cs
  [subscribers] => 
  [updated] => 
  [connection_hash] => 
  [priority_template] => 
  [template_included_news] => 
  [template_included_products] => 
  [template_included_isdisabled] => 
  [containers_lock] => 0
  [template_maintenance] => 
  [currency] => 
  [valid_from] => 
  [valid_to] => 
  [valid_from_relative] => 
  [valid_to_relative] => 
  [ssl_enabled] => 0
  [heureka_category] => 
  [google_category] => 
  [ssl] => 0
  [is_new] => 
  [is_action] => 
  [login_protected] => 0
  [share_group] => 
  [external_data] => 
  [manufacturer] => 
  [id_manufacturer] => 0
  [files_directory] => 
  [parent_structure] => Nette\ArrayHash Object
    (
      [0] => Nette\ArrayHash Object
        (
          [id] => 7
          [title] => rdotnice
          [link] => http://www.rdotnice.cz/
          [card_link] => rdotnice
          [template] => bs3.rdotnice
          [parent] => 0
          [meta_title] => 
          [meta_description] => 
          [meta_keywords] => 
          [meta_code] => 
          [is_public] => 0
          [is_responsive] => 
          [password] => 
          [card_lang] => cs
          [currency] => 
          [template_included_news] => 
          [template_included_products] => 
          [template_included_isdisabled] => 
          [login_protected] => 0
        )

      [1] => Nette\ArrayHash Object
        (
          [id] => 8
          [title] => cz
          [link] => /cz
          [card_link] => cz
          [template] => bs3.rdotnice/_layout_default
          [parent] => 7
          [meta_title] => 
          [meta_description] => 
          [meta_keywords] => 
          [meta_code] => 
          [is_public] => 1
          [is_responsive] => 
          [password] => 
          [card_lang] => 
          [currency] => 
          [template_included_news] => 
          [template_included_products] => 
          [template_included_isdisabled] => 
          [login_protected] => 0
        )

      [2] => Nette\ArrayHash Object
        (
          [id] => 14
          [title] => Zhotovitel
          [link] => /zhotovitel
          [card_link] => zhotovitel
          [template] => 
          [parent] => 8
          [meta_title] => 
          [meta_description] => 
          [meta_keywords] => 
          [meta_code] => 
          [is_public] => 1
          [is_responsive] => 
          [password] => 
          [card_lang] => 
          [currency] => 
          [template_included_news] => 
          [template_included_products] => 
          [template_included_isdisabled] => 
          [login_protected] => 0
        )

    )

  [userGroupPriceDiscount] => 0
  [parameters] => Array
    (
    )

  [body_classes] => page-7 page-8 page-14
  [body_id] => page-14
  [template_default] => 
  [cardFilesRealPath] => /domains1/vx3715600/public/www_root/cardfiles/card-7/card-14
  [cardFilesPath] => http://www.rdotnice.cz/cardfiles/card-7/card-14
  [cardFilesRootPath] => /domains1/vx3715600/public/www_root/cardfiles/card-7
  [cardFilesRootWebPath] => /cardfiles/card-7
  [cardTemplatePath] => http://www.rdotnice.cz/cardskins/bs3.rdotnice/_layout_default
  [cardTemplateFile] => /domains1/vx3715600/public/www_root/cardskins/bs3.rdotnice/_layout_default/template.latte
  [userOwned] => 
  [cardLayoutFile] => /domains1/vx3715600/public/www_root/../app/templates/@bootstraplayout3.latte
  [tplRealPath] => /domains1/vx3715600/public/www_root/cardskins/bs3.rdotnice/_layout_default
  [tplRootPath] => http://www.rdotnice.cz/cardskins/bs3.rdotnice
  [tplRealRootPath] => /domains1/vx3715600/public/www_root/cardskins/bs3.rdotnice
  [tplWebRootPath] => /cardskins/bs3.rdotnice
  [cacheId] => 33f2add452f912d54bb93ac631629b0e
  [components] => Array
    (
      [default] => Array
        (
          [mainmenu] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 1
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => mainmenu
              [component_type] => componentMenu
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:9:"menu_node";s:1:"8";s:10:"menu_depth";s:1:"0";s:13:"menu_behavior";s:5:"click";s:14:"menu_js_plugin";s:7:"default";s:10:"is_submenu";s:1:"0";s:17:"show_submenutitle";s:1:"1";s:12:"is_ajax_menu";s:1:"0";s:10:"menu_class";s:0:"";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 1
              [is_page_representative] => 0
            )

          [belt] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 10
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => belt
              [component_type] => componentTextBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:61:"Pojďte se podívat, jak by mohl vypadat váš budoucí domov";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 2
              [is_page_representative] => 0
            )

          [belt2] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 12
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => belt2
              [component_type] => componentTextBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:38:"Nezapomněli jsme ani na financování";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 3
              [is_page_representative] => 0
            )

          [interior1] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 116
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => interior1
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"d9b140f0ad81d327390309884030a465.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 5
              [is_page_representative] => 0
            )

          [interior2] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 117
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => interior2
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"0e7b887efc44a58e8efab862a26921d8.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 6
              [is_page_representative] => 0
            )

          [vystavba1] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 351
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => vystavba1
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"c548c7f15b016c029a46e9acdfbfaa85.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 7
              [is_page_representative] => 0
            )

          [vystavba2] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 352
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => vystavba2
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"d6a3c6d81d1cc5d4ba0f598341cf1937.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 8
              [is_page_representative] => 0
            )

          [vystavba3] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 353
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => vystavba3
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"0c0cd3406b0765a0609af2601e32289e.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 9
              [is_page_representative] => 0
            )

          [vystavba4] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 354
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => vystavba4
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"703e0d21fb08b2fcb5014b3a6896084c.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 10
              [is_page_representative] => 0
            )

          [vystavba5] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 355
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => vystavba5
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"7cb945581a8302c9d1323dc5a4d80e03.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 11
              [is_page_representative] => 0
            )

          [vystavba6] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 356
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => vystavba6
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"09e2e2379c9f787b070f07a746ebfc60.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 12
              [is_page_representative] => 0
            )

          [prubehvystavby] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 631
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => prubehvystavby
              [component_type] => componentImages
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":10:{s:11:"galleryview";s:7:"default";s:18:"component_template";s:39:"/componentskins/componentImages/default";s:15:"items_row_class";s:5:"span3";s:11:"show_titles";s:0:"";s:10:"show_descs";s:0:"";s:9:"itemclass";s:8:"col-md-2";s:6:"titles";s:1:"0";s:5:"descs";s:1:"0";s:8:"autosize";s:4:"3to2";s:5:"files";a:18:{s:36:"9d215b1cc633a6e5864ccc6cd762842d.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"9d215b1cc633a6e5864ccc6cd762842d.jpg";}s:36:"887398d8532c4272b8ee4c300332df8e.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"887398d8532c4272b8ee4c300332df8e.jpg";}s:36:"3aa3e5fcbed3f8d217beb948e510aab3.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"3aa3e5fcbed3f8d217beb948e510aab3.jpg";}s:36:"04c30a9154e4228e47ac52c5a12ddcda.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"04c30a9154e4228e47ac52c5a12ddcda.jpg";}s:36:"c50649c517840cae25281d3a2b23aed2.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"c50649c517840cae25281d3a2b23aed2.jpg";}s:36:"b761c7f40648ccac9667e9458a5ee909.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"b761c7f40648ccac9667e9458a5ee909.jpg";}s:36:"a4acf47e1260aa5f88fae7443a6a5194.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"a4acf47e1260aa5f88fae7443a6a5194.jpg";}s:36:"ae005b8229effae98d7ad0e5a7930cff.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"ae005b8229effae98d7ad0e5a7930cff.jpg";}s:36:"c9c134841d7b930653acbd905db861bb.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"c9c134841d7b930653acbd905db861bb.jpg";}s:36:"24d52929fc3770141a8d11a0627a84c7.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"24d52929fc3770141a8d11a0627a84c7.jpg";}s:36:"c4cddb7429105e6f1e743cb95b7d62c8.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"c4cddb7429105e6f1e743cb95b7d62c8.jpg";}s:36:"a5797ed6e0d1518b8c44c5e5508d41f2.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"a5797ed6e0d1518b8c44c5e5508d41f2.jpg";}s:36:"30d07fc7fb58b9c7a6bc0d48dc769a81.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"30d07fc7fb58b9c7a6bc0d48dc769a81.jpg";}s:36:"3c2b984ff84f5a8c8b6471095b150cd3.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"3c2b984ff84f5a8c8b6471095b150cd3.jpg";}s:36:"bf73efbc795681e855569e5d68ba93ef.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"bf73efbc795681e855569e5d68ba93ef.jpg";}s:36:"dfda75fd23f774f26e8ec4cc38a30b1e.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"dfda75fd23f774f26e8ec4cc38a30b1e.jpg";}s:36:"888e70d9bdcbb6ef95dbbe7f0a2478d1.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"888e70d9bdcbb6ef95dbbe7f0a2478d1.jpg";}s:36:"22bb6cc3852064ea9af1caf868a5c448.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"22bb6cc3852064ea9af1caf868a5c448.jpg";}}}
              [component_group] => default
              [component_position] => 13
              [is_page_representative] => 0
            )

          [h1] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 80
              [id_icard] => 14
              [id_instance] => h1
              [component_type] => componentTextBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:10:"Zhotovitel";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 1
              [is_page_representative] => 0
            )

          [featextaf827883fc051840ded2184734b4e616_1] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 84
              [id_icard] => 14
              [id_instance] => featextaf827883fc051840ded2184734b4e616_1
              [component_type] => componentHtmlInlineBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:142:"

Feature Simple

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus placeat vitae consequuntur.

";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:1;} [component_group] => default [component_position] => 2 [is_page_representative] => 0 ) [featextaf827883fc051840ded2184734b4e616_2] => DibiRow Object ( [id_component] => 85 [id_icard] => 14 [id_instance] => featextaf827883fc051840ded2184734b4e616_2 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:142:"

Feature Simple

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus placeat vitae consequuntur.

";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:0;} [component_group] => default [component_position] => 3 [is_page_representative] => 0 ) [featextaf827883fc051840ded2184734b4e616_3] => DibiRow Object ( [id_component] => 86 [id_icard] => 14 [id_instance] => featextaf827883fc051840ded2184734b4e616_3 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:142:"

Feature Simple

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus placeat vitae consequuntur.

";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:0;} [component_group] => default [component_position] => 4 [is_page_representative] => 0 ) [featextaf827883fc051840ded2184734b4e616_4] => DibiRow Object ( [id_component] => 88 [id_icard] => 14 [id_instance] => featextaf827883fc051840ded2184734b4e616_4 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:142:"

Feature Simple

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus placeat vitae consequuntur.

";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:0;} [component_group] => default [component_position] => 5 [is_page_representative] => 0 ) [featextaf827883fc051840ded2184734b4e616_5] => DibiRow Object ( [id_component] => 89 [id_icard] => 14 [id_instance] => featextaf827883fc051840ded2184734b4e616_5 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:142:"

Feature Simple

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus placeat vitae consequuntur.

";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:0;} [component_group] => default [component_position] => 6 [is_page_representative] => 0 ) [featextaf827883fc051840ded2184734b4e616_6] => DibiRow Object ( [id_component] => 90 [id_icard] => 14 [id_instance] => featextaf827883fc051840ded2184734b4e616_6 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:142:"

Feature Simple

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus placeat vitae consequuntur.

";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:0;} [component_group] => default [component_position] => 7 [is_page_representative] => 0 ) [cena] => DibiRow Object ( [id_component] => 339 [id_icard] => 14 [id_instance] => cena [component_type] => componentTextBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:9:"3.190.000";} [component_group] => default [component_position] => 8 [is_page_representative] => 0 ) [etapa] => DibiRow Object ( [id_component] => 340 [id_icard] => 14 [id_instance] => etapa [component_type] => componentTextBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:7:"číslo";} [component_group] => default [component_position] => 9 [is_page_representative] => 0 ) [dispozice] => DibiRow Object ( [id_component] => 341 [id_icard] => 14 [id_instance] => dispozice [component_type] => componentTextBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:12:"číslo + kk";} [component_group] => default [component_position] => 10 [is_page_representative] => 0 ) [pozemek] => DibiRow Object ( [id_component] => 342 [id_icard] => 14 [id_instance] => pozemek [component_type] => componentTextBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:8:"výměra";} [component_group] => default [component_position] => 11 [is_page_representative] => 0 ) [plocha] => DibiRow Object ( [id_component] => 343 [id_icard] => 14 [id_instance] => plocha [component_type] => componentTextBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:8:"výměra";} [component_group] => default [component_position] => 12 [is_page_representative] => 0 ) [garaz] => DibiRow Object ( [id_component] => 344 [id_icard] => 14 [id_instance] => garaz [component_type] => componentTextBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:14:"za příplatek";} [component_group] => default [component_position] => 13 [is_page_representative] => 0 ) [floor187dbf479fd34455e2a0fb1d98a6cc449_1] => DibiRow Object ( [id_component] => 345 [id_icard] => 14 [id_instance] => floor187dbf479fd34455e2a0fb1d98a6cc449_1 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":4:{s:4:"html";s:539:"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:0;s:4:"text";s:9:"Vybavení";} [component_group] => default [component_position] => 14 [is_page_representative] => 0 ) [floor287dbf479fd34455e2a0fb1d98a6cc449_2] => DibiRow Object ( [id_component] => 346 [id_icard] => 14 [id_instance] => floor287dbf479fd34455e2a0fb1d98a6cc449_2 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":4:{s:4:"html";s:539:"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:0;s:4:"text";s:9:"Vybavení";} [component_group] => default [component_position] => 15 [is_page_representative] => 0 ) [floor1cd9a49d11a144f17eb33bd8a23f893cb_1] => DibiRow Object ( [id_component] => 348 [id_icard] => 14 [id_instance] => floor1cd9a49d11a144f17eb33bd8a23f893cb_1 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":4:{s:4:"html";s:539:"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:0;s:4:"text";s:9:"Vybavení";} [component_group] => default [component_position] => 16 [is_page_representative] => 0 ) [floor2cd9a49d11a144f17eb33bd8a23f893cb_2] => DibiRow Object ( [id_component] => 349 [id_icard] => 14 [id_instance] => floor2cd9a49d11a144f17eb33bd8a23f893cb_2 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":4:{s:4:"html";s:539:"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:0;s:4:"text";s:9:"Vybavení";} [component_group] => default [component_position] => 17 [is_page_representative] => 0 ) ) [componentContainer_prodejceimg] => Array ( [8a76fb4e3c382f8dd00ce2ef5b2b6f87] => DibiRow Object ( [id_component] => 357 [id_icard] => 7 [id_instance] => 8a76fb4e3c382f8dd00ce2ef5b2b6f87 [component_type] => componentImageThumb [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"bda352c34cd3b945c22e7e46589aa96f.png";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"png";} [component_group] => componentContainer_prodejceimg [component_position] => 2 [is_page_representative] => 0 ) ) [componentContainer_prodejce] => Array ( [5dbd9987b08f84830f3901c05c7488eb] => DibiRow Object ( [id_component] => 358 [id_icard] => 7 [id_instance] => 5dbd9987b08f84830f3901c05c7488eb [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:83:"

IČ: 27748472

Bednaříkova 1a
628 00 Brno-Líšeň


";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:1;} [component_group] => componentContainer_prodejce [component_position] => 2 [is_page_representative] => 0 ) ) [componentContainer_prodejce2] => Array ( [5aa320b1ac211e61178034d1340a3cb0] => DibiRow Object ( [id_component] => 359 [id_icard] => 7 [id_instance] => 5aa320b1ac211e61178034d1340a3cb0 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:292:"

+420 603 836 157

odvarkova@absolutreal.cz
​http://www.absolutreal.cz

";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:1;} [component_group] => componentContainer_prodejce2 [component_position] => 2 [is_page_representative] => 0 ) ) [componentContainer_1componentContainer2_02e3b962f1b7cc893eeb06f2207c6db3] => Array ( [c3c3bc37c282774b886c177b85855f2d] => DibiRow Object ( [id_component] => 82 [id_icard] => 14 [id_instance] => c3c3bc37c282774b886c177b85855f2d [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:539:"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:1;} [component_group] => componentContainer_1componentContainer2_02e3b962f1b7cc893eeb06f2207c6db3 [component_position] => 2 [is_page_representative] => 0 ) ) [componentContainer_default] => Array ( [33d15fcdcedeba2ea7b11506ffacf595] => DibiRow Object ( [id_component] => 309 [id_icard] => 14 [id_instance] => 33d15fcdcedeba2ea7b11506ffacf595 [component_type] => componentImageThumb [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:17:"Logo společnosti";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:17:"Logo společnosti";s:8:"filename";s:36:"c6802158cd5122982ff74a57c20cb98b.png";s:8:"is_thumb";i:0;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"png";} [component_group] => componentContainer_default [component_position] => 6 [is_page_representative] => 0 [widget] => imageThumb ) [cf0b6817c37131d390e4b54f2d98a251] => DibiRow Object ( [id_component] => 310 [id_icard] => 14 [id_instance] => cf0b6817c37131d390e4b54f2d98a251 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:594:"

Realizátorem celého projektu je společnost PROSTAVBY, a.s., která oslaví v tomto roce své 10. narozeniny. Za tuto dekádu má za sebou řadu realizací pozemních staveb nejrůznějších typů od obytných domů, sportovních staveb, obecních nemovitostí až po renovace. Developerský projekt rodinných domů v Otnicích je nejenom dosavadním vyvrcholením zkušeností firmy, ale také srdeční záležitostí, jelikož přímo v Otnicích firma sídlí a odtud řídí veškeré své aktivity.

";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:1;} [component_group] => componentContainer_default [component_position] => 7 [is_page_representative] => 0 [widget] => htmlInlineBlock ) [4d84adfbae6e119212e73f007ce36592] => DibiRow Object ( [id_component] => 314 [id_icard] => 14 [id_instance] => 4d84adfbae6e119212e73f007ce36592 [component_type] => componentLink [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":4:{s:4:"text";s:16:"Web společnosti";s:3:"url";s:19:"http://prostavby.eu";s:3:"typ";s:0:"";s:5:"class";s:8:"icButton";} [component_group] => componentContainer_default [component_position] => 8 [is_page_representative] => 0 [widget] => link ) ) ) [components_count] => 6 ) 1

Výhradní prodejce

Realitní kancelář Absolut real s.r.o.

IČ: 27748472

Bednaříkova 1a
628 00 Brno-Líšeň