Postup prodeje a financování

POSTUP PŘI PRODEJI RODINNÝCH DOMŮ

 1. Seznámení klienta s projektem a lokalitou
 2. Představení všech typů rodinných domů
 3. Prohlídka domu v doprovodu makléře
 4. Možnost konzultace s hypotečním specialistou a převzetí konkrétní nabídky možného financování
 5. Uzavření rezervační smlouvy na konkrétní nemovitosti, složení rezervačního poplatku 
 6. Možnost dohody o klientských změnách v projektu
 7. Možnost uzavření smlouvy o hypotečním úvěru
 8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 9. Vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí
 10. Zajištění podkladů pro přepis energií
 11. Protokolární předání rodinného domu

FINANCOVÁNÍ PRODEJE

 1. Rezervace nemovitosti - uzavření rezervační smlouvy, uhrazení rezervačního poplatku ve výši 1,5% kupní ceny. Tento poplatek není součástí kupní ceny, slouží jako rezervace vybrané nemovitosti. Po podpisu smlouvy směřující k převodu vlastnického práva k vybrané nemovitosti se stává provizí pro výhradního prodejce 
 2. Na základě jednání s hypotečním specialistou bude vybrána optimální varianta financování vašeho rodinného domu
 3. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s přesným rozsahem díla, rozpočtem a financováním díla
 4. Uzavření smlouvy o hypotečním úvěru, uzavření zástavních smluv, uzavření kupní smlouvy
 5. Dokončení stavby, kolaudace a předání.

Rozložení financování dle dohody

DibiRow Object
(
  [id_icard] => 13
  [id_parent_icard] => 8
  [title] => Prodej
  [logo_file] => 
  [company] => 
  [street_address] => 
  [street_nr] => 
  [city] => 
  [zip] => 
  [region] => 
  [state] => 
  [phone_work] => 
  [phone_cell] => 
  [phone_prefered] => 
  [email_prefered] => 
  [short_description] => 
  [long_description] => 
  [slogan] => 
  [rank] => 
  [created] => 1455204896
  [expire] => 
  [status] => 1
  [language] => 
  [gps_lat] => 
  [gps_lng] => 
  [template] => bs3.rdotnice/_layout_default
  [template_variant] => 
  [id_icard_variant] => 0
  [card_link] => postup-prodeje
  [is_public] => 1
  [meta_title] => Prodej - rdotnice
  [meta_description] => 
  [meta_keywords] => 
  [meta_code] => 
  [position] => 7
  [id_icard_type] => 1
  [root_id_icard] => 7
  [redirect_link] => 
  [tags] => 
  [file_preview] => 
  [icard_price] => 0
  [icard_price_interval] => 0
  [icard_payment_start] => 0
  [icard_expire_date] => 0
  [template_included] => 
  [author_id] => 1
  [editor_id] => 1
  [price] => 0
  [price_common] => 
  [price_taxed] => 0
  [price_tax_percent] => 0
  [price_eur] => 
  [price_eur_taxed] => 
  [evidence_number] => 
  [card_params_type] => 
  [card_params] => 
  [fb_posted] => 
  [password] => 
  [action_start] => 0
  [action_end] => 0
  [is_responsive] => 
  [external_id] => 
  [external_source] => 
  [preferred_listing_duedate] => 0
  [items_in_stock] => 0
  [delivery_date] => 
  [weight] => 0
  [card_lang] => cs
  [subscribers] => 
  [updated] => 
  [connection_hash] => 
  [priority_template] => 
  [template_included_news] => 
  [template_included_products] => 
  [template_included_isdisabled] => 
  [containers_lock] => 0
  [template_maintenance] => 
  [currency] => 
  [valid_from] => 
  [valid_to] => 
  [valid_from_relative] => 
  [valid_to_relative] => 
  [ssl_enabled] => 0
  [heureka_category] => 
  [google_category] => 
  [ssl] => 0
  [is_new] => 
  [is_action] => 
  [login_protected] => 0
  [share_group] => 
  [external_data] => 
  [manufacturer] => 
  [id_manufacturer] => 0
  [files_directory] => 
  [parent_structure] => Nette\ArrayHash Object
    (
      [0] => Nette\ArrayHash Object
        (
          [id] => 7
          [title] => rdotnice
          [link] => http://www.rdotnice.cz/
          [card_link] => rdotnice
          [template] => bs3.rdotnice
          [parent] => 0
          [meta_title] => 
          [meta_description] => 
          [meta_keywords] => 
          [meta_code] => 
          [is_public] => 0
          [is_responsive] => 
          [password] => 
          [card_lang] => cs
          [currency] => 
          [template_included_news] => 
          [template_included_products] => 
          [template_included_isdisabled] => 
          [login_protected] => 0
        )

      [1] => Nette\ArrayHash Object
        (
          [id] => 8
          [title] => cz
          [link] => /cz
          [card_link] => cz
          [template] => bs3.rdotnice/_layout_default
          [parent] => 7
          [meta_title] => 
          [meta_description] => 
          [meta_keywords] => 
          [meta_code] => 
          [is_public] => 1
          [is_responsive] => 
          [password] => 
          [card_lang] => 
          [currency] => 
          [template_included_news] => 
          [template_included_products] => 
          [template_included_isdisabled] => 
          [login_protected] => 0
        )

      [2] => Nette\ArrayHash Object
        (
          [id] => 13
          [title] => Prodej
          [link] => /postup-prodeje
          [card_link] => postup-prodeje
          [template] => bs3.rdotnice/_layout_default
          [parent] => 8
          [meta_title] => 
          [meta_description] => 
          [meta_keywords] => 
          [meta_code] => 
          [is_public] => 1
          [is_responsive] => 
          [password] => 
          [card_lang] => 
          [currency] => 
          [template_included_news] => 
          [template_included_products] => 
          [template_included_isdisabled] => 
          [login_protected] => 0
        )

    )

  [userGroupPriceDiscount] => 0
  [parameters] => Array
    (
    )

  [body_classes] => page-7 page-8 page-13
  [body_id] => page-13
  [template_default] => bs3.rdotnice/_layout_default
  [cardFilesRealPath] => /domains1/vx3715600/public/www_root/cardfiles/card-7/card-13
  [cardFilesPath] => http://www.rdotnice.cz/cardfiles/card-7/card-13
  [cardFilesRootPath] => /domains1/vx3715600/public/www_root/cardfiles/card-7
  [cardFilesRootWebPath] => /cardfiles/card-7
  [cardTemplatePath] => http://www.rdotnice.cz/cardskins/bs3.rdotnice/_layout_default
  [cardTemplateFile] => /domains1/vx3715600/public/www_root/cardskins/bs3.rdotnice/_layout_default/template.latte
  [userOwned] => 
  [cardLayoutFile] => /domains1/vx3715600/public/www_root/../app/templates/@bootstraplayout3.latte
  [tplRealPath] => /domains1/vx3715600/public/www_root/cardskins/bs3.rdotnice/_layout_default
  [tplRootPath] => http://www.rdotnice.cz/cardskins/bs3.rdotnice
  [tplRealRootPath] => /domains1/vx3715600/public/www_root/cardskins/bs3.rdotnice
  [tplWebRootPath] => /cardskins/bs3.rdotnice
  [cacheId] => 55b16d359d3ca23e97b57b163b1805a9
  [components] => Array
    (
      [default] => Array
        (
          [mainmenu] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 1
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => mainmenu
              [component_type] => componentMenu
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:9:"menu_node";s:1:"8";s:10:"menu_depth";s:1:"0";s:13:"menu_behavior";s:5:"click";s:14:"menu_js_plugin";s:7:"default";s:10:"is_submenu";s:1:"0";s:17:"show_submenutitle";s:1:"1";s:12:"is_ajax_menu";s:1:"0";s:10:"menu_class";s:0:"";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 1
              [is_page_representative] => 0
            )

          [belt] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 10
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => belt
              [component_type] => componentTextBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:61:"Pojďte se podívat, jak by mohl vypadat váš budoucí domov";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 2
              [is_page_representative] => 0
            )

          [belt2] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 12
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => belt2
              [component_type] => componentTextBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:38:"Nezapomněli jsme ani na financování";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 3
              [is_page_representative] => 0
            )

          [interior1] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 116
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => interior1
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"d9b140f0ad81d327390309884030a465.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 5
              [is_page_representative] => 0
            )

          [interior2] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 117
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => interior2
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"0e7b887efc44a58e8efab862a26921d8.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 6
              [is_page_representative] => 0
            )

          [vystavba1] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 351
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => vystavba1
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"c548c7f15b016c029a46e9acdfbfaa85.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 7
              [is_page_representative] => 0
            )

          [vystavba2] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 352
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => vystavba2
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"d6a3c6d81d1cc5d4ba0f598341cf1937.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 8
              [is_page_representative] => 0
            )

          [vystavba3] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 353
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => vystavba3
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"0c0cd3406b0765a0609af2601e32289e.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 9
              [is_page_representative] => 0
            )

          [vystavba4] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 354
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => vystavba4
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"703e0d21fb08b2fcb5014b3a6896084c.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 10
              [is_page_representative] => 0
            )

          [vystavba5] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 355
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => vystavba5
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"7cb945581a8302c9d1323dc5a4d80e03.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 11
              [is_page_representative] => 0
            )

          [vystavba6] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 356
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => vystavba6
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"09e2e2379c9f787b070f07a746ebfc60.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 12
              [is_page_representative] => 0
            )

          [prubehvystavby] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 631
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => prubehvystavby
              [component_type] => componentImages
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":10:{s:11:"galleryview";s:7:"default";s:18:"component_template";s:39:"/componentskins/componentImages/default";s:15:"items_row_class";s:5:"span3";s:11:"show_titles";s:0:"";s:10:"show_descs";s:0:"";s:9:"itemclass";s:8:"col-md-2";s:6:"titles";s:1:"0";s:5:"descs";s:1:"0";s:8:"autosize";s:4:"3to2";s:5:"files";a:18:{s:36:"9d215b1cc633a6e5864ccc6cd762842d.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"9d215b1cc633a6e5864ccc6cd762842d.jpg";}s:36:"887398d8532c4272b8ee4c300332df8e.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"887398d8532c4272b8ee4c300332df8e.jpg";}s:36:"3aa3e5fcbed3f8d217beb948e510aab3.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"3aa3e5fcbed3f8d217beb948e510aab3.jpg";}s:36:"04c30a9154e4228e47ac52c5a12ddcda.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"04c30a9154e4228e47ac52c5a12ddcda.jpg";}s:36:"c50649c517840cae25281d3a2b23aed2.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"c50649c517840cae25281d3a2b23aed2.jpg";}s:36:"b761c7f40648ccac9667e9458a5ee909.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"b761c7f40648ccac9667e9458a5ee909.jpg";}s:36:"a4acf47e1260aa5f88fae7443a6a5194.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"a4acf47e1260aa5f88fae7443a6a5194.jpg";}s:36:"ae005b8229effae98d7ad0e5a7930cff.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"ae005b8229effae98d7ad0e5a7930cff.jpg";}s:36:"c9c134841d7b930653acbd905db861bb.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"c9c134841d7b930653acbd905db861bb.jpg";}s:36:"24d52929fc3770141a8d11a0627a84c7.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"24d52929fc3770141a8d11a0627a84c7.jpg";}s:36:"c4cddb7429105e6f1e743cb95b7d62c8.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"c4cddb7429105e6f1e743cb95b7d62c8.jpg";}s:36:"a5797ed6e0d1518b8c44c5e5508d41f2.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"a5797ed6e0d1518b8c44c5e5508d41f2.jpg";}s:36:"30d07fc7fb58b9c7a6bc0d48dc769a81.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"30d07fc7fb58b9c7a6bc0d48dc769a81.jpg";}s:36:"3c2b984ff84f5a8c8b6471095b150cd3.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"3c2b984ff84f5a8c8b6471095b150cd3.jpg";}s:36:"bf73efbc795681e855569e5d68ba93ef.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"bf73efbc795681e855569e5d68ba93ef.jpg";}s:36:"dfda75fd23f774f26e8ec4cc38a30b1e.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"dfda75fd23f774f26e8ec4cc38a30b1e.jpg";}s:36:"888e70d9bdcbb6ef95dbbe7f0a2478d1.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"888e70d9bdcbb6ef95dbbe7f0a2478d1.jpg";}s:36:"22bb6cc3852064ea9af1caf868a5c448.jpg";O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:8:"filename";s:36:"22bb6cc3852064ea9af1caf868a5c448.jpg";}}}
              [component_group] => default
              [component_position] => 13
              [is_page_representative] => 0
            )

          [h1] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 79
              [id_icard] => 13
              [id_instance] => h1
              [component_type] => componentTextBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:30:"Postup prodeje a financování";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 1
              [is_page_representative] => 0
            )

          [cena] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 324
              [id_icard] => 13
              [id_instance] => cena
              [component_type] => componentTextBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:9:"3.190.000";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 2
              [is_page_representative] => 0
            )

          [etapa] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 325
              [id_icard] => 13
              [id_instance] => etapa
              [component_type] => componentTextBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:7:"číslo";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 3
              [is_page_representative] => 0
            )

          [dispozice] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 326
              [id_icard] => 13
              [id_instance] => dispozice
              [component_type] => componentTextBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:12:"číslo + kk";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 4
              [is_page_representative] => 0
            )

          [pozemek] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 327
              [id_icard] => 13
              [id_instance] => pozemek
              [component_type] => componentTextBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:8:"výměra";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 5
              [is_page_representative] => 0
            )

          [plocha] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 328
              [id_icard] => 13
              [id_instance] => plocha
              [component_type] => componentTextBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:8:"výměra";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 6
              [is_page_representative] => 0
            )

          [garaz] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 329
              [id_icard] => 13
              [id_instance] => garaz
              [component_type] => componentTextBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":1:{s:4:"text";s:14:"za příplatek";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 7
              [is_page_representative] => 0
            )

          [floor15d16ff4c056629e4a3676f40af6f64c1_1] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 330
              [id_icard] => 13
              [id_instance] => floor15d16ff4c056629e4a3676f40af6f64c1_1
              [component_type] => componentHtmlInlineBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":4:{s:4:"html";s:539:"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:0;s:4:"text";s:9:"Vybavení";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 8
              [is_page_representative] => 0
            )

          [floor25d16ff4c056629e4a3676f40af6f64c1_2] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 331
              [id_icard] => 13
              [id_instance] => floor25d16ff4c056629e4a3676f40af6f64c1_2
              [component_type] => componentHtmlInlineBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":4:{s:4:"html";s:539:"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:0;s:4:"text";s:9:"Vybavení";}
              [component_group] => default
              [component_position] => 9
              [is_page_representative] => 0
            )

        )

      [componentContainer_prodejceimg] => Array
        (
          [8a76fb4e3c382f8dd00ce2ef5b2b6f87] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 357
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => 8a76fb4e3c382f8dd00ce2ef5b2b6f87
              [component_type] => componentImageThumb
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"bda352c34cd3b945c22e7e46589aa96f.png";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"png";}
              [component_group] => componentContainer_prodejceimg
              [component_position] => 2
              [is_page_representative] => 0
            )

        )

      [componentContainer_prodejce] => Array
        (
          [5dbd9987b08f84830f3901c05c7488eb] => DibiRow Object
            (
              [id_component] => 358
              [id_icard] => 7
              [id_instance] => 5dbd9987b08f84830f3901c05c7488eb
              [component_type] => componentHtmlInlineBlock
              [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:83:"

IČ: 27748472

Bednaříkova 1a
628 00 Brno-Líšeň


";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:1;} [component_group] => componentContainer_prodejce [component_position] => 2 [is_page_representative] => 0 ) ) [componentContainer_prodejce2] => Array ( [5aa320b1ac211e61178034d1340a3cb0] => DibiRow Object ( [id_component] => 359 [id_icard] => 7 [id_instance] => 5aa320b1ac211e61178034d1340a3cb0 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:292:"

+420 603 836 157

odvarkova@absolutreal.cz
​http://www.absolutreal.cz

";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:1;} [component_group] => componentContainer_prodejce2 [component_position] => 2 [is_page_representative] => 0 ) ) [componentContainer_1componentContainer2_b3275cc79e1506718b6e8d9003a1bd85] => Array ( [285e7ed4f76facb4f3ebf09f53fa35ad] => DibiRow Object ( [id_component] => 24 [id_icard] => 13 [id_instance] => 285e7ed4f76facb4f3ebf09f53fa35ad [component_type] => componentTextTitle [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":2:{s:4:"text";s:21:"Financování prodeje";s:8:"headtype";s:2:"h2";} [component_group] => componentContainer_1componentContainer2_b3275cc79e1506718b6e8d9003a1bd85 [component_position] => 1 [is_page_representative] => 0 ) [6130982d32a4868041ea9cf628ee14c6] => DibiRow Object ( [id_component] => 25 [id_icard] => 13 [id_instance] => 6130982d32a4868041ea9cf628ee14c6 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:1102:"
 1. Rezervace nemovitosti - uzavření rezervační smlouvy, uhrazení rezervačního poplatku ve výši 1,5% kupní ceny. Tento poplatek není součástí kupní ceny, slouží jako rezervace vybrané nemovitosti. Po podpisu smlouvy směřující k převodu vlastnického práva k vybrané nemovitosti se stává provizí pro výhradního prodejce 
 2. Na základě jednání s hypotečním specialistou bude vybrána optimální varianta financování vašeho rodinného domu
 3. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s přesným rozsahem díla, rozpočtem a financováním díla
 4. Uzavření smlouvy o hypotečním úvěru, uzavření zástavních smluv, uzavření kupní smlouvy
 5. Dokončení stavby, kolaudace a předání.

Rozložení financování dle dohody

";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:1;} [component_group] => componentContainer_1componentContainer2_b3275cc79e1506718b6e8d9003a1bd85 [component_position] => 2 [is_page_representative] => 0 ) ) [componentContainer_1componentContainer2_64517e849898cb3acc1a8d8079e5b601] => Array ( [863e138046fda8b7d93ab7bb70583007] => DibiRow Object ( [id_component] => 21 [id_icard] => 13 [id_instance] => 863e138046fda8b7d93ab7bb70583007 [component_type] => componentTextTitle [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":2:{s:4:"text";s:36:"Postup při prodeji rodinných domů";s:8:"headtype";s:2:"h2";} [component_group] => componentContainer_1componentContainer2_64517e849898cb3acc1a8d8079e5b601 [component_position] => 2 [is_page_representative] => 0 ) [4bb5c85edd7e7c17933d294b16e0e72f] => DibiRow Object ( [id_component] => 22 [id_icard] => 13 [id_instance] => 4bb5c85edd7e7c17933d294b16e0e72f [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:1188:"
 1. Seznámení klienta s projektem a lokalitou
 2. Představení všech typů rodinných domů
 3. Prohlídka domu v doprovodu makléře
 4. Možnost konzultace s hypotečním specialistou a převzetí konkrétní nabídky možného financování
 5. Uzavření rezervační smlouvy na konkrétní nemovitosti, složení rezervačního poplatku 
 6. Možnost dohody o klientských změnách v projektu
 7. Možnost uzavření smlouvy o hypotečním úvěru
 8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 9. Vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí
 10. Vklad kupní smlouvy na katastr
 11. Zajištění přepisu energií
 12. Protokolární předání rodinného domu včetně klíčů
";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:1;} [component_group] => componentContainer_1componentContainer2_64517e849898cb3acc1a8d8079e5b601 [component_position] => 3 [is_page_representative] => 0 ) ) [componentContainer_2componentContainer2_b3275cc79e1506718b6e8d9003a1bd85] => Array ( [31998ddbf9fcdbf2ae1e4a95d2763609] => DibiRow Object ( [id_component] => 316 [id_icard] => 13 [id_instance] => 31998ddbf9fcdbf2ae1e4a95d2763609 [component_type] => componentImageThumb [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":8:{s:5:"title";s:0:"";s:4:"link";s:1:"#";s:3:"alt";s:0:"";s:8:"filename";s:36:"41ec5822c4fe551351ed90ffdde79234.jpg";s:8:"is_thumb";i:1;s:21:"external_image_source";s:0:"";s:8:"nodelete";b:0;s:4:"type";s:3:"jpg";} [component_group] => componentContainer_2componentContainer2_b3275cc79e1506718b6e8d9003a1bd85 [component_position] => 2 [is_page_representative] => 0 ) ) [componentContainer_1componentContainer2_0a8abd30a11ab069ad343929adc09e77] => Array ( [3d5bf1f1a78ecd3d39a2491773eb1989] => DibiRow Object ( [id_component] => 392 [id_icard] => 13 [id_instance] => 3d5bf1f1a78ecd3d39a2491773eb1989 [component_type] => componentTextTitle [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":2:{s:4:"text";s:36:"POSTUP PŘI PRODEJI RODINNÝCH DOMŮ";s:8:"headtype";s:2:"h2";} [component_group] => componentContainer_1componentContainer2_0a8abd30a11ab069ad343929adc09e77 [component_position] => 2 [is_page_representative] => 0 [widget] => textTitle ) [e2ce8744e8361d6097225d4d6b51c8c3] => DibiRow Object ( [id_component] => 393 [id_icard] => 13 [id_instance] => e2ce8744e8361d6097225d4d6b51c8c3 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:1123:"
 1. Seznámení klienta s projektem a lokalitou
 2. Představení všech typů rodinných domů
 3. Prohlídka domu v doprovodu makléře
 4. Možnost konzultace s hypotečním specialistou a převzetí konkrétní nabídky možného financování
 5. Uzavření rezervační smlouvy na konkrétní nemovitosti, složení rezervačního poplatku 
 6. Možnost dohody o klientských změnách v projektu
 7. Možnost uzavření smlouvy o hypotečním úvěru
 8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 9. Vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí
 10. Zajištění podkladů pro přepis energií
 11. Protokolární předání rodinného domu
";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:1;} [component_group] => componentContainer_1componentContainer2_0a8abd30a11ab069ad343929adc09e77 [component_position] => 3 [is_page_representative] => 0 [widget] => htmlInlineBlock ) ) [componentContainer_2componentContainer2_0a8abd30a11ab069ad343929adc09e77] => Array ( [653548978e23739439dd1d2916f1fcc5] => DibiRow Object ( [id_component] => 394 [id_icard] => 13 [id_instance] => 653548978e23739439dd1d2916f1fcc5 [component_type] => componentTextTitle [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":2:{s:4:"text";s:21:"FINANCOVÁNÍ PRODEJE";s:8:"headtype";s:2:"h2";} [component_group] => componentContainer_2componentContainer2_0a8abd30a11ab069ad343929adc09e77 [component_position] => 2 [is_page_representative] => 0 [widget] => textTitle ) [1eac9c79a6082277d20ed158422487a2] => DibiRow Object ( [id_component] => 395 [id_icard] => 13 [id_instance] => 1eac9c79a6082277d20ed158422487a2 [component_type] => componentHtmlInlineBlock [component_data] => O:15:"Nette\ArrayHash":3:{s:4:"html";s:1102:"
 1. Rezervace nemovitosti - uzavření rezervační smlouvy, uhrazení rezervačního poplatku ve výši 1,5% kupní ceny. Tento poplatek není součástí kupní ceny, slouží jako rezervace vybrané nemovitosti. Po podpisu smlouvy směřující k převodu vlastnického práva k vybrané nemovitosti se stává provizí pro výhradního prodejce 
 2. Na základě jednání s hypotečním specialistou bude vybrána optimální varianta financování vašeho rodinného domu
 3. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s přesným rozsahem díla, rozpočtem a financováním díla
 4. Uzavření smlouvy o hypotečním úvěru, uzavření zástavních smluv, uzavření kupní smlouvy
 5. Dokončení stavby, kolaudace a předání.

Rozložení financování dle dohody

";s:5:"class";s:0:"";s:13:"LatteIncluded";b:1;} [component_group] => componentContainer_2componentContainer2_0a8abd30a11ab069ad343929adc09e77 [component_position] => 3 [is_page_representative] => 0 [widget] => htmlInlineBlock ) ) [componentContainer_2componentContainer2_64517e849898cb3acc1a8d8079e5b601] => Array ( [969bfd86795cfcbc0c82333a801f0761] => DibiRow Object ( [id_component] => 389 [id_icard] => 13 [id_instance] => 969bfd86795cfcbc0c82333a801f0761 [component_type] => componentContainer2 [component_data] => [component_group] => componentContainer_2componentContainer2_64517e849898cb3acc1a8d8079e5b601 [component_position] => 3 [is_page_representative] => 0 ) [cb9f1423fce6d1e90842baf94318e919] => DibiRow Object ( [id_component] => 390 [id_icard] => 13 [id_instance] => cb9f1423fce6d1e90842baf94318e919 [component_type] => componentContainer3 [component_data] => [component_group] => componentContainer_2componentContainer2_64517e849898cb3acc1a8d8079e5b601 [component_position] => 4 [is_page_representative] => 0 ) ) [componentContainer_default] => Array ( [0a8abd30a11ab069ad343929adc09e77] => DibiRow Object ( [id_component] => 391 [id_icard] => 13 [id_instance] => 0a8abd30a11ab069ad343929adc09e77 [component_type] => componentContainer2 [component_data] => [component_group] => componentContainer_default [component_position] => 4 [is_page_representative] => 0 [widget] => container2 ) ) ) [components_count] => 11 ) 1

Výhradní prodejce

Realitní kancelář Absolut real s.r.o.

IČ: 27748472

Bednaříkova 1a
628 00 Brno-Líšeň